Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Żegnamy

 

Życzenia Wielkanocne

.

 

Zaproszenie do Siedlec

Zaproszenie na spotkanie Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Siedlcach
 
Zapraszamy na wykład Termin podatkowy a może ekonomiczny lub finansowy? O interdyscyplinarności terminologii na przykładzie prawa podatkowego,
który wygłosi dr Agnieszka Rzepkowska z Uniwerystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
Plik zaproszenia: ZAPROSZENIE
 
Termin spotkania: 22 kwietnia 2021 roku w godz. 13:00-15:00 na platformie Meet
 
Udział w spotkaniu można potwierdzić wypełniając formularz zgłoszeniowy:
 
https://forms.gle/i9TrLfGEQCU1idpj9
 
W przypadku trudności z otworzeniem formularza można także zadeklarować udział w spotkaniu pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres renata.bryzek@uph.edu.pl
 
Po otrzymaniu wiadomości zostanie przesłany Państwu link do spotkania.
 
Z wyrazami szacunku
Renata Bryzek
Towarzystwo Kultury Języka 
Oddział w Siedlcach
 
 

Stanowisko Rady Towarzystw Naukowych

Stanowisko Rady Towarzystw Naukowych w sprawie ustawowego uregulowania działalności społecznego ruchu naukowego i nuakowo-technicznego w Polsce


więcej...

 

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2021

 

DIALOG POKOLEŃ 7

W 2020 r. wniosek złożony przez Towarzystwo Kultury Języka zajął pierwsze miejsce w konkursie na dofinansowanie w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Tym samym rozpoczynamy realizację projektu  „Dialog pokoleń 7”, który znalazł się jako jeden z 28 wyłonionych spośród 303 zgłoszonych na konkurs. Uczestnikami projektu są językoznawcy z 11 ośrodków naukowych w Polsce, kulturoznawcy, bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie z Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.

Cieszymy się, że w tym roku do naszego grona badaczy przeszłości języka dołączyły cztery szkoły: Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach. Wspólnymi siłami postaramy się ocalić od zapomnienia jak najwięcej słów gwarowych, które zachowali w pamięci najstarsi użytkownicy odmian ludowych polszczyzny, mieszkający w Polsce północno-wschodniej, a także w gminie Biecz na Pogórzu.

 

Ankieta potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych (i wielojęzycznych)

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Do polskich logopedów coraz częściej trafiają po pomoc dzieci cudzoziemskie lub dzieci wychowujące się w Polsce w rodzinach dwujęzycznych. To ważne, żeby zapewnić im właściwą opiekę logopedyczną.

Zwracamy się zatem do wszystkich logopedów praktyków, by wypełniając ankietę, podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci. Chcemy lepiej poznać sytuację i potrzeby logopedów w tym zakresie.

Będziemy wdzięczne za wypełnienie ankiety (https://forms.gle/omrGHr3RzyGDhPkR6) i odpowiedź na wszystkie pytania.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania narzędzia diagnostycznego, które będzie pomocne w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Ankieta jest anonimowa. Czas jej wypełniania to ok. 15-20 min.

 Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska (IPS UW)


więcej...

 

Nekrolog

 

Zaproszenie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2021

Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Siedlcach

oraz

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

mają zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe,

które odbędzie się 22 lutego 2021 roku w godz. 16:00-18:00

na platformie Meet: https://meet.google.com/eyg-ekha-whm


więcej...

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie inaugurujące działalność

Płockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka

Spotkanie odbędzie się online, 17 marca 2021 roku w godz. 16.30 -18.30.


więcej...

 

Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017-2019

Sprawozdanie obejmuje okres pracy Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka 2017-2019. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka powołało w dniu 31 marca 2017 roku – zgodnie ze Statutem Towarzystwa: Rozdział IV, § 28 – władze Towarzystwa: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, w następujących składach osobowych.


więcej...

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8.11. 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka odbyło się o godzinie 11:15 (II termin) 8.11.2019 w Warszawie. W zebraniu uczestniczyło 30 osób (zał. 1). Zwykła większość wynosiła 16 osób.

Na początku zebrania wygłoszone zostały wspomnienia o zmarłych w ostatnim czasie członkach TKJ. Wspomnienie o prof. Bogusławie Nowowiejskim wygłosiła prof. Urszula Sokólska, prof. Mirosława Skarżyńskiego wspominała dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.


więcej...

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków  Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 1

W sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka przyznaje – na podstawie rekomendacji ustępującego Zarządu Głównego (kadencja 2017-2019) -  niżej wymienionym członkom zwyczajnym naszego Towarzystwa za popularyzację kultury języka polskiego i  zasługi dla Towarzystwa Kultury Języka  tytuł Członka Honorowego:

  1. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
  2. mgr Janinie Janczewskiej
  3. dr hab. Zofii Zaron

Członek Honorowy towarzystwa zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 2

(projekt)

W sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia Członków  Towarzystwa Kultury Języka dotyczącej liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu”     w wyniku oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


więcej...

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 3

w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez Towarzystwo Kultury Języka  pod nazwą Dialog Pokoleń

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża uznanie projektodawcom i głównym wykonawcom projektu Dialog Pokoleń, realizowanemu od 2014 roku w ramach ogólnego projektu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – paniom dr hab. prof. UW Elżbiecie Piotrowskiej-Wierzbickiej i prof. dr hab. Barbarze Falińskiej.


więcej...

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 4

W sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego”

z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy redakcją „Poradnika Językowego” a z Informatycznym Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie umieszczania  artykułów publikowanych na łamach „Poradnika Językowego” na platformie internetowej ICM.

 

DIALOG POKOLEŃ 6

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało 2019 roku po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 6” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej, zbieranie próbek mowy najstarszych mieszkańców Mazowsza i Podlasia, w których mowie pozostało jeszcze słownictwo gwarowe - opowieści o dawnych zwyczajach, o pracy, życiu rodzinnym, obchodzeniu świąt. Materiały te były  zbierane przez młodzież szkolną oraz wspierających ją nauczycieli i bibliotekarzy.

 

Interdyscyplinarność w logopedii

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar?

Termin i miejsce: 26-27 października 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka) powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.


więcej...

 

Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.

"Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia"

w dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.


więcej...

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

 

zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya

 

AUTORSKA METODA TERAPII ROTACYZMÓW WŁAŚCIWYCH I PARAROTACYZMÓW

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

zaprasza na wykład

MAGISTRA  Jacka Asperskiego

na temat:

„AUTORSKA METODA TERAPII ROTACYZMÓW WŁAŚCIWYCH  I PARAROTACYZMÓW”

Wykład odbędzie się 7 CZERWCA 2019 roku o godzinie 15.10 w Auli C

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYKŁADU, NIE TYLKO CZŁONKÓW SEKCJI LOGOPEDYCZNEJ TKJ

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya

Mowa dziecka


MOWA JAKO NARZĘDZIE DZIAŁANIA DZIECKA

Czy dzieci mają świadomość językową?

PYTANIE DOŚĆ DZIWNE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ. Ale jeżeli uświadomimy sobie niegdysiejsze poglądy uczonych na sposób nabywania przez dziecko języka (przez naśladownictwo), to może nie wyda się nam już takie.

więcej...

Mowa jako narzędzie działania dziecka

OD CZASU opublikowania prac takich autorów, jak M.A.K. Halliday i J. Bruner w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku niewielu jest badaczy mowy dziecka, którzy mają wątpliwości, że proces akwizycji mowy i jej rozwoju zależy przynajmniej w takim samym stopniu od czynników społecznych, jak i biologicznych

więcej...

O okresach rozwoju mowy dziecka

OPANOWYWANIE przez dziecko języka i mowy odbywa się stadialnie. Tezę tę sformułował na początku lat czterdziestych XX wieku wybitny językoznawca Roman Jakobson.

więcej...

O tak zwanych błędach językowych dzieci

DZIWNY TYTUŁ. Dlaczego już w tytule pojawia się sygnał, że błędy językowe, jakie pojawią się w wypowiedziach dzieci, nie są błędami stricte? Czy dzieci wobec tego mówią poprawnie, bezbłędnie?

więcej...