Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Laureaci konkursu „Słowa mają wielką moc”

Konkurs rozstrzygnięty

Robot, słowa i poczekalnia to wyrazy, które zainspirowały autorów – zdobywców pierwszych miejsc w II edycji konkursu pt. „Słowa mają wielką moc”. 

Do II edycji konkursu literackiego organizowanego przez Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka oraz Akademię Mazowiecką w Płocku zgłoszono 46 prac.

Oto laureaci:


więcej...

 

zaproszenie Oddziału Warszawskiego

Oddział Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie

zaprasza 14 maja o godz. 18.00 na spotkanie,

na którym dr Marta Falkowska wygłosi referat pt

„Empatia z perspektywy językoznawczej. Pojęcie EMPATII i jego wybrane wykładniki we współczesnej polszczyźnie” 

Link do spotkania:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92766310608?pwd=dU8xMVBSUHgySnhGaVhuL1hmVXk4QT09

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

W imieniu Zarządu OW TKJ

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

 

Zaproszenie na spotkanie

Towarzystwo Kultury Języka  

Oddział w Płocku

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie

z dr hab. Magdaleną Trysińską, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,

która wygłosi referat pt.
Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie...

Rozważania w kontekście neurodydaktyki”

Spotkanie (online) odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku o godz. 17.00.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt
(e-mail: agnieszka.grazul@gmail.com),

w celu otrzymania linku do spotkania.

 

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka

serdecznie zapraszam na wykład (z prezentacją nagrań video) naszego gościa

mgr Anny Łobacz (logopedy z ponad 15-letnim stażem pracy klinicznej)

nt. Nowe metody leczenia i terapii logopedycznej pacjentów po laryngektomii całkowitej,

który odbędzie się zdalnie 23 maja 2024 r. (czwartek) godz. 17.00 – 18.30

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia mailowe do 22 maja 2024 r. do godz. 20:00 pod adres: iwiecek@aps.edu.pl

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                    Danuta Emiluta-Rozya

 

 

Życzenia na Wielkanoc 2024

 

ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKJ

29 lutego 2024 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego TKJ, na którym podsumowano działalność Towarzystwa w minionym roku i omówiono plany na kolejny rok. Oprócz sprawozdań Prezydium, Oddziałów Terenowych i Sekcji Tematycznych  ważnym punktem w programie spotkania było wręczenie dyplomów członkom honorowym Towarzystwa Kultury Języka: Józefowi Porayskiemu-Pomście, Stanisławowi Dubiszowi, Jolancie Niemyjskiej, Ewie Kamińskiej i Paulinie Atys, zgodnie z uchwałą podjętą na ostatnim Walnym Zgromadzeniu TKJ. 

Członkowie honorowi Towarzystwa Kultury Języka
Od lewej: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, mgr Jolanta Niemyjska, mgr Paulina Atys

 

Życzenia na Boże Narodzenie

 

zaproszenie

Szanowni Państwo,
zapraszam na posiedzenie warszawskiego oddziału TKJ 11 XII (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Referat  nt. "Słownik neologizmów polskich w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego" wygłoszą 

prof. Katarzyna Kłosińska ze wspólpracownikami z zespołu OJ:  dr Agatą Haciią, dr Barbarą Pędzich, dr. Jarosławem Łachnikiem.

 
                                                                                                        Z wyrazami szacunku  - Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
 

Zaproszenie do Płocka

                                            

 

Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka

oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki

Akademii Mazowieckiej w Płocku   

serdecznie zapraszają

na wykład

 

Prof. dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty

„Polska grzeczność językowa: wzory i praktyka”

7 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

Na wykład oraz do udziału w zaplanowanej dyskusji zapraszamy

do auli WNHI Akademii Mazowieckiej w Płocku (ul. Gałczyńskiego 28)

lub online.

Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt
(e-mail: a.grazul-luft@mazowiecka.edu.pl), w celu otrzymania linku do spotkania.

 

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Towarzystwa Kultury Języka (1996-2022), współzałożyciel Instytutu Polonistyki Stosowanej (UW) i jego dyrektor (2008-2013), współtwórca stacjonarnych studiów logopedycznych, prodziekan Wydziału Polonistyki UW (1998-2003, 2005-2008). Kierownik Zakładu Logopedii i Komunikacji Międzyludzkiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2002-2008), inicjator i organizator cyklu konferencji „Badania nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży” (1991-2008). Autor wielu językoznawczych i logopedycznych prac naukowych i popularnonaukowych. Opiekun naukowy ponad 200 prac magisterskich oraz promotor 23 rozpraw doktorskich w zakresie językoznawstwa i logopedii.   

 

Konferencja

I Międzynarodowa i XVIII Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Logopedyczna

„Wyzwania w logopedii – procesy diagnozowania i terapii”
Pamięci Profesor Haliny Mierzejewskiej


odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2023 roku w formie zdalnej
02.12.2023 (sobota) – sesja w języku polskim,
03.12.2023 (niedziela) – sesja w języku angielskim.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Sekcję logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka

 

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Pobierz informację o konferencji tutaj.

Pobierz program konferencji tutaj.


 

 

Zaproszenie Sekcji logopedycznej 2

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ dr Danuta Emiluta-Rozya serdecznie zaprasza

na wykład dr Joanny Chmielewskiej-Walczak (WUM)

„Badanie endoskopowe połykania – krok po kroku”, który odbędzie się zdalnie 

25 maja 2023 r. godz. 17:00.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia mailowe do 25 maja 2023 r. do godz. 12:00 pod adres tkjslog@gmail.com

 

 

monografie

Zapraszamy do lektury prac związanych z projektem "Dialog Pokoleń". Publikacje są dostępne bezpłatnie na stronie TKJ w dziale "Repozytorium prac TKJ":

2020 – „Gwara Bugaja na Pogórzu”

2023 – „Opowieści i wiersze pisane gwarą pogórzańską okolic Biecza (rożnowicką)

 

 

Zaproszenie Oddziału Warszawskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Oddziału Warszawskiego TKJ zapraszam na spotkanie zdalne

w dniu  26 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00.

Referat O osobach i osobatywach, czyli o atrakcyjności rzeczownika osoba"

wygłosi prof. UW dr hab. Iwona Burkacka.

Z wyrazami szacunku – Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

 

Nowa publikacja

Z przyjemnością informujemy, że w serii "Logopedia XXI wieku" w Wydawnictwie Harmonia Universalis ukazała się drukiem książka autorstwa

prof. Józefa Porayskiego-Pomsty

pt. Nasze dziecko mówi. Rozważania o rozwoju mowy dziecka.

Promocja książki została zaplanowana w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego na 4 marca 2023 roku.

Zapraszamy do lektury.

 

Zaproszenie na wykład

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zapraszam na wykład

dr Agnieszki Jarzyńskiej-Bućko „Rehabilitacja głosu – perspektywa logopedyczna”, który odbędzie się zdalnie

    16 lutego 2023 r. (w czwartek) o godzinie 17:00. 

Jeżeli uczestnicy spotkania będą zainteresowani praktycznym aspektem omawianych problemów, planujemy zorganizowanie warsztatów (w sali APS), o czym Państwo zostaną poinformowani w odrębnym zaproszeniu.

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                    Danuta Emiluta-Rozya

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wiadomość na adres joanna.zawadka@uw.edu.pl najpóźniej do godziny 12:00 w dniu wykładu.

 

Żegnamy

30.12.2022

Żegnamy

Profesora Jana Basarę,

wybitnego językoznawcę, profesora zwyczajnego nauk humanistycznych, długoletniego pracownika Instytutu Języka Polskiego PAN, autora wielu prac z dziedziny dialektologii polskiej i słowiańskiej, członka założyciela Towarzystwa Kultury Języka, a od 1999 roku członka honorowego Oddziału Warszawskiego TKJ.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej mądrości i kultury, niestrudzony badacz odmian ludowych polszczyzny, przyjazny ludziom i aktywny uczestnik spotkań organizowanych przez Sekcję Dialektologiczną.

Cześć Jego pamięci.

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka

fot. E. Wierzbicka-Piotrowska

Profesor Jan Basara podczas zwiedzania Warszawy przez uczestników  Konferencji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego w 1976 r.

 

 

 

 

Zebranie Oddziału Warszawskiego TKJ1

Szanowni Państwo,
 
w imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zapraszam na zebranie, które odbędzie się zdalnie 7 grudnia 2022 r. (w środę) o godzinie 17.00.
 
Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. ucz. wygłosi referat zatytułowany: 
Pogrom, rzeź, masakra i in.... Synonimy odsyłające do różnych obrazów kognitywnych (uwagi w związku z relacjami o okrucieństwach wojny na Ukrainie)
 
Z wyrazami szacunku
Ewelina Kwapień
 

Żegnamy

24.11.2022

Żegnamy

Profesora Stanisława Gajdę,

 

wybitnego językoznawcę, profesora Uniwersytetu w Opolu, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, trzykrotnego doktora honoris causa, człowieka wielkiej mądrości i niezwykłej skromności, współtwórcę organizowanych przez Towarzystwo Kultury Języka warsztatów językowych dla uczniów i nauczycieli oraz konferencji naukowych stanowiących część projektu „Dialog pokoleń”.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako dociekliwy badacz języka, autor ciekawych poglądów dotyczących filozoficznych podstaw komunikacji ludzkiej, wspaniały mówca, człowiek szerokiego serca, a przede wszystkim prawdziwy przyjaciel, na którym zawsze mogliśmy polegać.

 

Cześć Jego pamięci.

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka

 

fot. E. Wierzbicka-Piotrowska

Profesor Stanisław Gajda podczas wystąpienia na konferencji w Sokłóce

 

Zaproszenie Sekcji logopedycznej

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ dr Danuta Emiluta-Rozya serdecznie zaprasza

na wykład dr Joanny Chmielewskiej-Walczak (WUM)

„Badanie endoskopowe połykania – krok po kroku”, który odbędzie się zdalnie 

25 maja 2023 r. godz. 17:00.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia mailowe do 25 maja 2023 r. do godz. 12:00 pod adres iwiecek@aps.edu.pl

 

 

Żegnamy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z ogromnym żalem informujemy, że 16 września 2022 roku odeszła od nas

śp. dr hab. Janina Gardzińska

emerytowana Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Członek Honorowy Towarzystwa Kultury Języka

współzałożycielka siedleckiego oddziału Towarzystwa Kultury Języka, badaczka gwar Mazowsza i Podlasia. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się również wokół historii języka polskiego, onomastyki, socjolingwistyki, komunikacji językowej, lingwistycznej analizy tekstu. Była niezwykle wrażliwą obserwatorką i komentatorką zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie. Wychowała wiele pokoleń polonistów przekazując im troskę o rzetelność badawczą i poprawność językową. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór nauczyciela akademickiego, naukowca i osoby, która udowadniała, że kultura języka to nie tylko tradycja, ale forma modelowania relacji międzyludzkich.

                                                                                                                                                                                                                                                Cześć Jej Pamięci

Koleżanki i Koledzy oraz Zarząd Oddziału Siedleckiego

Towarzystwa Kultury Języka

 

Zaproszenie na posiedzenie Oddziału Warszawskiego TKJ

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w czwartek, 9 czerwca 2022 r. o godz. 13.30 w sali 37 na II piętrze gmachu Polonistyki.

 

W części pierwszej zebrania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na stanowisko Prezesa Oddziału, w części drugiej

 

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta    

 

wygłosi referat pt.

 

„Zapożyczenia z języka francuskiego    

w Słowniku warszawskim

 

Referat stanowi wstępną analizę zapożyczeń leksykalnych z języka francuskiego w Słowniku języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego – Słowniku warszawskim (1900-1927). Zostanie omówiony szacunkowy stan ilościowy galicyzmów znajdujących się w Słowniku oraz sposoby ich prezentacji w artykułach hasłowych.

 

                                                                                   W imieniu Zarządu OW TKJ

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

 

Zaproszenie do Łomży

Towarzystwo Kultury Języka  

Oddział w Łomży

 

Serdecznie zapraszamy

na konferencję

Język – kultura języka – dydaktyka języka polskiego

 

Towarzystwo Kultury Języka Oddz. w Łomży we współpracy z Zarządem

 Głównym TKJ w Warszawie i ŁTN im. Wagów w Łomży organizuje konferencję

poświęconą Profesorom – językoznawcom i dydaktykom nauki o języku:

Prof. dr hab. Barbarze Bartnickiej

Prof. dr hab. Michałowi Jaworskiemu.

    Pragniemy, by nasza konferencja stała się okazją do dyskusji na temat:

1) programów nauczania języka ojczystego, zwłaszcza w szkołach średnich

    w ujęciu diachronicznym i synchronicznym,

2) podręczników do nauki o języku,

3) terminologii językoznawczej w nauce szkolnej.

 

         Konferencja odbędzie się w Łomży w dniach 9 – 10 września 2022 r.

 

Program i dokładne miejsce konferencji podamy do wiadomości Osobom, które  zgłoszą swój udział w naszym Spotkaniu.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Zgłoszenia na konferencję z podaniem tematu wystąpienia prosimy

przesyłać do 15 czerwca 2022 r. na adres:

 

Henryka Sędziak

ul. R. Dmowskiego 2 m. 30

                  18-400 Łomża                    

lub  

hensedziak@o2.pl

 

W imieniu organizatorów

prof. dr hab. Henryka Sędziak

 

Żegnamy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z ogromnym żalem informuję, że dziś w nocy – 14 marca 2022 roku – odeszła od nas

śp. Prof. dr hab. BARBARA FALIŃSKA – członek założyciel Towarzystwa Kultury Języka,

przewodnicząca Sekcji Gwaroznawczej, niestrudzona badaczka gwar Mazowsza, Podlasia

i Suwalszczyzny, miłośniczka polszczyzny, wspaniały Człowiek, znakomity nauczyciel wielu

pokoleń studentów, organizatorka wielu obozów językoznawczych dla młodzieży szkolnej,

aktywna naukowo do ostatnich swoich dni.

                                                             Cześć Jej pamięci

 

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Prezes Towarzystwa Kultury Języka

 

Warszawa, dnia 14 marca 2022 roku

 

Jublileusz

Pani Profesor Urszula Sokólska - prezes Oddziału Towarzystwa Kultury Języka w Białymstoku - obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy naukowej.
Uroczystości jubileuszowe odbędą się 28 lutego.
Zarząd Główny naszego Towarzystwa składa z tej okazji Pani Profesor życzenia wielu dalszych lat pracy naukowej i dziękuje, że aktywnie uczestniczy w życiu naszej społeczności.
 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka 
 
 

24 lutego 2022 r.

 
W dniu dzisiejszym Rosja napadła na Ukrainę - suwerenne niepodległe państwo, z którym łączy nas wielowiekowa historia i wspólny los.
Czuję się upoważniony, aby w imieniu wszystkich członków Towarzystwa Kultury Języka wyrazić solidarność z narodem ukraińskim.
Niech żyje wolna, niepodległa Ukraina - Хай живе вільна, незалежна Україна.
 
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
prezes Zarządu Głównego
 
 

Ogłoszenie Sekcji Logopedycznej TKJ

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku mija 3-letni (2019-2022) czas kadencji obecnego Zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka, w związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się 28 lutego o godzinie 20.00 za pośrednictwem aplikacji ZOOM (aby otrzymać link do spotkania, prosimy o wysłanie maila na adres SLogTKJ@gmail.com).

Podczas tego zebrania (zgodnie ze Statutem TKJ) zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Sekcji Logopedycznej TKJ za wyżej wymieniony okres.  Odbędzie się także głosowanie nad powołaniem nowego składu zarządu bądź nad przedłużeniem kadencji obecnego Zarządu Sekcji Logopedycznej TKJ.

Uprzejmie prosimy osoby chętne do kandydowania do nowego składu zarządu o zgłaszanie się bądź zgłaszanie innych osób (podkreślamy, że po uzyskaniu ich zgody) do 23 lutego na adres: SLogTKJ@gmail.com Jednocześnie prosimy członków obecnego Zarządu naszej Sekcji o przesłanie (na wyżej wymieniony adres) informacji dotyczącej możliwości dalszego pełnienia dotychczasowych funkcji.


więcej...

 

Wspominamy

Zapraszamy do obejrzenia filmowego wspominienia sylwetki Profesora Bogdana Walczaka.

Profesor Bogdan Walczak

Fot. S. Ossowski

Link do strony Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: film "Ludzie Uniwersytetu - prof. Bogdan Walczak"

 

Zaproszenie na konferencję „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii

XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii"

organizowana przez

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z

Zakładem Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka

i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

oraz

Sekcją Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka

odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w formie zdalnej.


więcej...

 

Żegnamy

 

Pismo w sprawie sprawozdań Oddziałów i Sekcji TKJ

Pismo dotyczące sprawozdań za rok 2021 i lata 2019-2022.


więcej...

 

Zaproszenie do Siedlec

Zaproszenie na spotkanie Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Siedlcach
 
Zapraszamy na wykład Termin podatkowy a może ekonomiczny lub finansowy? O interdyscyplinarności terminologii na przykładzie prawa podatkowego,
który wygłosi dr Agnieszka Rzepkowska z Uniwerystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
Plik zaproszenia: ZAPROSZENIE
 
Termin spotkania: 22 kwietnia 2021 roku w godz. 13:00-15:00 na platformie Meet
 
Udział w spotkaniu można potwierdzić wypełniając formularz zgłoszeniowy:
 
https://forms.gle/i9TrLfGEQCU1idpj9
 
W przypadku trudności z otworzeniem formularza można także zadeklarować udział w spotkaniu pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres renata.bryzek@uph.edu.pl
 
Po otrzymaniu wiadomości zostanie przesłany Państwu link do spotkania.
 
Z wyrazami szacunku
Renata Bryzek
Towarzystwo Kultury Języka 
Oddział w Siedlcach
 
 

Stanowisko Rady Towarzystw Naukowych

Stanowisko Rady Towarzystw Naukowych w sprawie ustawowego uregulowania działalności społecznego ruchu naukowego i nuakowo-technicznego w Polsce


więcej...

 

Życzenia na Wielkanoc 2022

 

DIALOG POKOLEŃ 7

W 2020 r. wniosek złożony przez Towarzystwo Kultury Języka zajął pierwsze miejsce w konkursie na dofinansowanie w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Tym samym rozpoczynamy realizację projektu  „Dialog pokoleń 7”, który znalazł się jako jeden z 28 wyłonionych spośród 303 zgłoszonych na konkurs. Uczestnikami projektu są językoznawcy z 11 ośrodków naukowych w Polsce, kulturoznawcy, bibliotekarze, nauczyciele i uczniowie z Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.

Cieszymy się, że w tym roku do naszego grona badaczy przeszłości języka dołączyły cztery szkoły: Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach. Wspólnymi siłami postaramy się ocalić od zapomnienia jak najwięcej słów gwarowych, które zachowali w pamięci najstarsi użytkownicy odmian ludowych polszczyzny, mieszkający w Polsce północno-wschodniej, a także w gminie Biecz na Pogórzu.

 

Ankieta potrzeb logopedów w kontekście diagnozy i terapii dzieci dwujęzycznych (i wielojęzycznych)

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Do polskich logopedów coraz częściej trafiają po pomoc dzieci cudzoziemskie lub dzieci wychowujące się w Polsce w rodzinach dwujęzycznych. To ważne, żeby zapewnić im właściwą opiekę logopedyczną.

Zwracamy się zatem do wszystkich logopedów praktyków, by wypełniając ankietę, podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci. Chcemy lepiej poznać sytuację i potrzeby logopedów w tym zakresie.

Będziemy wdzięczne za wypełnienie ankiety (https://forms.gle/omrGHr3RzyGDhPkR6) i odpowiedź na wszystkie pytania.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania narzędzia diagnostycznego, które będzie pomocne w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Ankieta jest anonimowa. Czas jej wypełniania to ok. 15-20 min.

 Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska (IPS UW)


więcej...

 

Żegnamy

 

Zaproszenie do Płocka 1

Towarzystwo Kultury Języka  

Oddział w Płocku

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie

z dr hab. Katarzyną Kłosińską, prof. UW.

 

„Po słowie” to tytuł spotkania, podczas którego porozmawiamy o zjawiskach współczesnej polszczyzny. Słowo po słowie spróbujemy odkryć tajniki znaczeń wyrazów. Od słowa do słowa będziemy snuć refleksje na temat języka polityki, słownictwa młodzieżowego, agresji językowej i innych zagadnień bliskich użytkownikom języka polskiego.  

 

Spotkanie (online) odbędzie się 15 marca 2022 roku, o godz. 18.00. (nowy termin spotkania)

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt
(e-mail: agnieszka.grazul@gmail.com),

w celu otrzymania linku do spotkania.

Członkowie Oddziału TKJ w Płocku

 


więcej...

 

Zaproszenie do Płocka 2

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie inaugurujące działalność

Płockiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka

Spotkanie odbędzie się online, 17 marca 2021 roku w godz. 16.30 -18.30.


więcej...

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków TKJ (26 III 2022 r.)

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Kultury Języka

w dniu 26 marca 2022 r.


więcej...

 

Sprawozdanie z prac TKJ w kadencji 2019-2022

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO PROTOKOLU WALNEGO ZGROMADZENIA TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA

26 MARCA 2022 ROKU

Sprawozdanie z prac Towarzystwa Kultury Języka

w kadencji 2019-2022


więcej...

 

Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017-2019

Sprawozdanie obejmuje okres pracy Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka 2017-2019. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka powołało w dniu 31 marca 2017 roku – zgodnie ze Statutem Towarzystwa: Rozdział IV, § 28 – władze Towarzystwa: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, w następujących składach osobowych.


więcej...

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8.11. 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka odbyło się o godzinie 11:15 (II termin) 8.11.2019 w Warszawie. W zebraniu uczestniczyło 30 osób (zał. 1). Zwykła większość wynosiła 16 osób.

Na początku zebrania wygłoszone zostały wspomnienia o zmarłych w ostatnim czasie członkach TKJ. Wspomnienie o prof. Bogusławie Nowowiejskim wygłosiła prof. Urszula Sokólska, prof. Mirosława Skarżyńskiego wspominała dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska.


więcej...

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków  Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 1

W sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa Kultury Języka

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka przyznaje – na podstawie rekomendacji ustępującego Zarządu Głównego (kadencja 2017-2019) -  niżej wymienionym członkom zwyczajnym naszego Towarzystwa za popularyzację kultury języka polskiego i  zasługi dla Towarzystwa Kultury Języka  tytuł Członka Honorowego:

 1. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
 2. mgr Janinie Janczewskiej
 3. dr hab. Zofii Zaron

Członek Honorowy towarzystwa zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 2

(projekt)

W sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia Członków  Towarzystwa Kultury Języka dotyczącej liczby punktów przyznanej organowi Towarzystwa „Poradnikowi Językowemu”     w wyniku oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


więcej...

 

Posiedzenie prezydium Zarządu Głównego TKJ

Posiedzenie prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka ustalono na dzień 8 grudnia 2021 roku: I termin - g. 17.00, II termin - g. 17.10. Posiedzenie odbędzie się w gmachu Wydziału Polonistyki UW, s. 09 (przyziemie).

Proponowany porządek obrad:

 1. Stwierdzenie ważności posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku spotkania
 3. Informacje prezesa o działalności Towarzystwa między posiedzeniami prezydium
 4. Sprawa składu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
 5. Wyznaczenie terminów:
  1. Złożenia sprawozdań z pracy oddziałów i sekcji za rok 2021
  2. Zwołania posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa
  3. Zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa
 6. Sprawy różne
 7. Zamknięcie posiedzenia
 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 4

W sprawie podjęcia współpracy redakcji „Poradnika Językowego”

z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW)

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy redakcją „Poradnika Językowego” a z Informatycznym Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie umieszczania  artykułów publikowanych na łamach „Poradnika Językowego” na platformie internetowej ICM.

 

DIALOG POKOLEŃ 6

Towarzystwo Kultury Języka otrzymało 2019 roku po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Dialog pokoleń 6” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem działań przewidzianych w projekcie jest ocalanie od zapomnienia resztek gwar ludowych i kultury regionalnej, zbieranie próbek mowy najstarszych mieszkańców Mazowsza i Podlasia, w których mowie pozostało jeszcze słownictwo gwarowe - opowieści o dawnych zwyczajach, o pracy, życiu rodzinnym, obchodzeniu świąt. Materiały te były  zbierane przez młodzież szkolną oraz wspierających ją nauczycieli i bibliotekarzy.

 

Interdyscyplinarność w logopedii

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Interdyscyplinarność w logopedii - konieczność czy nadmiar?

Termin i miejsce: 26-27 października 2019 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka) powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.


więcej...

 

Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.

"Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia"

w dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.


więcej...

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

 

zaprasza na wykład dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na temat:

„TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB Z DYZARTRIĄ – PODEJŚCIE CAŁOŚCIOWE (MOTORYCZNE I PSYCHOLOGICZNE)”.

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Auli B w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji Logopedycznej TKJ

dr Danuta Emiluta-Rozya

 

Profil Towarzystwa Kultury Języka na Facebooku

Z radością informujemy, że Towarzystwo Kultury Języka ma swój profil na Facebooku

Teraz będziemy mogli pełnić naszą misję również za pośrednictwem tego medium społecznościowego.

Zapraszamy do obserwowania profilu, a także do zamieszczania komentarzy i dyskusji. 

Link do strony: https://www.facebook.com/tkj.uw

Agnieszka Grażul-Luft
Prezes Oddziału w Płocku
Towarzystwa Kultury Języka

Mowa dziecka


MOWA JAKO NARZĘDZIE DZIAŁANIA DZIECKA

Czy dzieci mają świadomość językową?

PYTANIE DOŚĆ DZIWNE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ. Ale jeżeli uświadomimy sobie niegdysiejsze poglądy uczonych na sposób nabywania przez dziecko języka (przez naśladownictwo), to może nie wyda się nam już takie.

więcej...

Mowa jako narzędzie działania dziecka

OD CZASU opublikowania prac takich autorów, jak M.A.K. Halliday i J. Bruner w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku niewielu jest badaczy mowy dziecka, którzy mają wątpliwości, że proces akwizycji mowy i jej rozwoju zależy przynajmniej w takim samym stopniu od czynników społecznych, jak i biologicznych

więcej...

O okresach rozwoju mowy dziecka

OPANOWYWANIE przez dziecko języka i mowy odbywa się stadialnie. Tezę tę sformułował na początku lat czterdziestych XX wieku wybitny językoznawca Roman Jakobson.

więcej...

O tak zwanych błędach językowych dzieci

DZIWNY TYTUŁ. Dlaczego już w tytule pojawia się sygnał, że błędy językowe, jakie pojawią się w wypowiedziach dzieci, nie są błędami stricte? Czy dzieci wobec tego mówią poprawnie, bezbłędnie?

więcej...