Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Pismo w sprawie sprawozdań Oddziałów i Sekcji TKJ

Pismo dotyczące sprawozdań za rok 2021 i lata 2019-2022.

page1image64318432

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

tel. +48 22 5520881; http://www.tkj.uw.edu.pl; towarzystwo.kultury.jezyka@gmail.com

 

 

Panie, Panowie

Prezesi Oddziałów, Przewodniczący Sekcji

Towarzystwa Kultury Języka

Rok 2022 kończy kadencję obecnych władz naszego Towarzystwa. Prezydium Zarządu Głównego na swoim posiedzeniu w dniu 8 grudnia ub. roku przyjęło w związku z tym następujący porządek prac przygotowujących nas do Walnego Zgromadzenia Członków:

 • złożenie przez prezesów oddziałów i przewodniczących sekcji sprawodań za rok 2021 – do 31.01.2022
 • złożenie przez prezesów oddziałów i przewodniczących sekcji sprawozdań z działalności za kadencję 2019-2022 – do 28.02.2022
 • Posiedzenie Zarządu Głównego 26.03.2022 r. godz. 10.00-12.00
 • Walne Zgromadzenie Członków 26.03.2022 r. godz. 12.30-15.00

W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie w obrębie oddziałów i sekcji Towarzystwa do końca lutego br. zebrań sprawozdawczo-wyborczych i dokonanie wyboru nowych władz oddziałów i sekcji zgodnie z obowiązującym statutem (patrz: http://www.tkj.uw.edu.pl/art/statut-tkj). Sprawozdania należy przedstawić do aprobaty zgromadzeniu członków oddziałów i sekcji.

Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest planowane w trybie stacjonarnym w Warszawie. Gdyby jednak z powodu pandemii COVID-19 posiedzenia stacjonarne nie były możliwe, przewidujemy przeprowadzenie tych spotkań w trybie zdalnym.

Sprawozdania za rok 2021 i za lata 2019-2022 proszę przygotować według następującego schematu:

 1. Skład zarządu oddziału / sekcji (wraz ze zmianami, jakie nastąpiły w czasie trwania kadencji)
 2. Liczba członków (w załączeniu imienna lista członków)
 3. Składki członkowskie (z podziałem na liczbę członków płacących składki oraz informację, co zarząd oddziału zrobił, aby wyegzekwować składki od członków niepłacących)
 4. Imprezy naukowe i popularnonaukowe zorganizowane samodzielnie lub wespół z inną organizacją / instytucją w roku 2021 / w latach 2019/2022
 5. Publikacje naukowe i popularnonaukowe członków oddziału / sekcji powiązane z działalnością naszego Towarzystwa (np. afiliowanych przy TKJ lub opublikowanych w „Poradniku Językowym” albo w której z publikacji z serii Z Prac Towarzystwa Kultury Języka)
 6. Uwagi różne związane z działalnością organizacyjną i statutową oddziału / sekcji lub całego Towarzystwa
 7. Zasłużeni członkowie oddziału / sekcji, ewentualni kandydaci do tytułu Członka Honorowego Towarzystwa

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Obraz zawierający tekst, clipart

Opis wygenerowany automatycznie

 

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Prezes Zarządu Głownego

Towarzystwa Kultury Języka

 

Warszawa, dnia 4 stycznia 2022 r.

 

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...