Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium

prezes – dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW

e-mail: elzbieta.piotrowska@uw.edu.pl

zastępca prezesa – dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW

e-mail: wdecyk@uw.edu.pl

zastępca prezesa – dr hab. Katarzyna Sobolewska  

e-mail: katarzyna@oaza-dd.com

sekretarz – dr Joanna Zawadka

e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

skarbnik – dr Magdalena Wanot-Miśtura

e-mail: mwanot@uw.edu.pl

 członek prezydium – prof. dr hab. Halina Karaś

e-mail: h.karas@uw.edu.pl

członek prezydium –  dr hab. Magdalena Trysińska, prof. UW

e-mail: m.trysinska@uw.edu.pl

Członkowie Zarządu Głównego

 1. dr Renata Bryzek
 2. dr Ewa Chludzińska
 3. dr hab. Jolanta Chojak, prof. UW
 4. prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 5. dr Danuta Emiluta-Rozya
 6. dr Agnieszka Grażul-Luft
 7. mgr Jarosław Konopka
 8. dr Ewelina Kwapień
 9. prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 10. prof. dr hab. Henryka Sędziak
 11. dr hab. Natalia Siudzińska, prof. UW
 12. prof. dr hab. Urszula Sokólska
 13. dr hab. Marzena Stępień, prof. UW
 14. dr Aneta Strawińska

Główna Komisja Rewizyjna

 1. dr Marta Piasecka – przewodnicząca
 2. dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS – zastępca przewodniczącej  
 3. dr Monika Jabłońska – sekretarz

Główny Sąd Koleżeński

 1. mgr Bożena Kwas-Biała – przewodnicząca
 2. dr Marlena Kurowska – zastępczyni przewodniczącej
 3. mgr Lucyna Bagińska – członkini

Telefon

22 5521018

kom. 606-740-474

 

Adres do korespondencji:

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/20
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej (pok.09)

Organ Towarzystwa

Poradnik Językowy – miesięcznik

Redaktor naczelny – dr hab. Wanda Decyk-Zięba prof. UW

e-mail: wdecyk@uw.edu.pl

 

Adres redakcji

00-189 Warszawa, ul. Inflacka 15/198, Dom Wydawniczy „Elipsa”

 

E-mail

poradnikjęzykowy@uw.edu.pl

 

Strona internetowa

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl

 

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...