Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium

prezes – prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

zastępca prezesa – dr hab. Wanda Decyk-Zięba prof. UW

e-mail: wdecyk@uw.edu.pl

zastępca prezesa – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

e-mail: st.dubisz@gmail.com

sekretarz – dr Joanna Zawadka

e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

skarbnik – dr hab. Natalia Siudzińska

e-mail: n.siudzinska@uw.edu.pl 

członek prezydium – prof. dr hab. Halina Karaś

e-mail: h.karas@uw.edu.pl

członek prezydium – dr Marlena Kurowska

e-mail: marlena.kurowska@gmail.com

członek prezydium – dr hab. Katarzyna Sobolewska

e-mail: katarzyna@oaza-dd.com

 

 Członkowie Zarządu Głównego

 1. dr Renata Bryzek
 2. dr hab. Jolanta Chojak
 3. dr Danuta Emiluta-Rozya
 4. prof. dr hab. Barbara Falińska
 5. dr Agnieszka Grażul-Luft
 6. mgr Jarosław Konopka
 7. dr Ewelina Kwapień
 8. prof. dr hab. Henryka Sędziak
 9. prof. dr hab. Urszula Sokólska
 10. dr hab. Marzena Stępień
 11. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
 12. dr Aneta Strawińska

 

Zastępcy członków Zarządu Głównego

 1. mgr Jerzy Białomyzy
 2. dr Dorota Czyż
 3. dr Adam Rychlik
 4. dr Joanna Zawadka

 

Główna Komisja Rewizyjna

 1. dr Maria Przastek-Samokowa - przewodnicząca
 2. mgr Lucyna Bagińska - zastępczyni przewodniczącej
 3. mgr Wioletta Skwiot - członkini
 4. dr Marta Piasecka - sekretarz
 5. mgr Sylwester Zychowicz - członek

 

Główny Sąd Koleżeński

 1. mgr Bożena Kwas-Biała - przewodnicząca
 2. dr Małgorzata Frąckiewicz - zastępczyni przewodniczącej
 3. mgr Anna Walczyna - członkini

 

Sekretariat

Jolanta Niemyjska

 
Telefon

22 5520881

 
Adres do korespondencji:

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/20
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej (pok.09)

 

Organ Towarzystwa

Poradnik Językowy – miesięcznik

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

 

 
Adres redakcji

00-189 Warszawa, ul. Inflacka 15/198, Dom Wydawniczy „Elipsa”

 

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...