Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Kto może zostać członkiem Towarzystwa

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i została przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkowie biorą udział w zebraniach naukowych i mogą zgłaszać wnioski, opłacają składki, wybierają władze Towarzystwa, mają też czynne prawo wyborcze.

Członkiem wspierającym może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która jest zainteresowana działalnością Towarzystwa i zadeklaruje na jego rzecz poparcie finansowe. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

Natomiast członkostwo honorowe przysługuje osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, lecz jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

Deklarację członkowską można pobrać tutaj.

Konto bankowe

Towarzystwo Kultury Języka
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Numer konta: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Roczna składka członkowska:

  • 50 zł
  • 25 zł - studenci, emeryci i renciści

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...