Motto

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Strona główna


Towarzystwo Kultury Języka

Laureaci konkursu „Słowa mają wielką moc”

Konkurs rozstrzygnięty

Robot, słowa i poczekalnia to wyrazy, które zainspirowały autorów – zdobywców pierwszych miejsc w II edycji konkursu pt. „Słowa mają wielką moc”. 

Do II edycji konkursu literackiego organizowanego przez Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka oraz Akademię Mazowiecką w Płocku zgłoszono 46 prac.

Oto laureaci:


więcej...

 

zaproszenie Oddziału Warszawskiego

Oddział Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie

zaprasza 14 maja o godz. 18.00 na spotkanie,

na którym dr Marta Falkowska wygłosi referat pt

„Empatia z perspektywy językoznawczej. Pojęcie EMPATII i jego wybrane wykładniki we współczesnej polszczyźnie” 

Link do spotkania:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92766310608?pwd=dU8xMVBSUHgySnhGaVhuL1hmVXk4QT09

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

W imieniu Zarządu OW TKJ

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

 

Zaproszenie na spotkanie

Towarzystwo Kultury Języka  

Oddział w Płocku

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie

z dr hab. Magdaleną Trysińską, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,

która wygłosi referat pt.
Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie...

Rozważania w kontekście neurodydaktyki”

Spotkanie (online) odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku o godz. 17.00.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt
(e-mail: agnieszka.grazul@gmail.com),

w celu otrzymania linku do spotkania.

 

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka

serdecznie zapraszam na wykład (z prezentacją nagrań video) naszego gościa

mgr Anny Łobacz (logopedy z ponad 15-letnim stażem pracy klinicznej)

nt. Nowe metody leczenia i terapii logopedycznej pacjentów po laryngektomii całkowitej,

który odbędzie się zdalnie 23 maja 2024 r. (czwartek) godz. 17.00 – 18.30

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia mailowe do 22 maja 2024 r. do godz. 20:00 pod adres: iwiecek@aps.edu.pl

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                    Danuta Emiluta-Rozya

 

 

Życzenia na Wielkanoc 2024

 

monografie

Zapraszamy do lektury prac związanych z projektem "Dialog Pokoleń". Publikacje są dostępne bezpłatnie na stronie TKJ w dziale "Repozytorium prac TKJ":

2020 – „Gwara Bugaja na Pogórzu”

2023 – „Opowieści i wiersze pisane gwarą pogórzańską okolic Biecza (rożnowicką)

 

 

ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKJ

29 lutego 2024 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego TKJ, na którym podsumowano działalność Towarzystwa w minionym roku i omówiono plany na kolejny rok. Oprócz sprawozdań Prezydium, Oddziałów Terenowych i Sekcji Tematycznych  ważnym punktem w programie spotkania było wręczenie dyplomów członkom honorowym Towarzystwa Kultury Języka: Józefowi Porayskiemu-Pomście, Stanisławowi Dubiszowi, Jolancie Niemyjskiej, Ewie Kamińskiej i Paulinie Atys, zgodnie z uchwałą podjętą na ostatnim Walnym Zgromadzeniu TKJ. 

Członkowie honorowi Towarzystwa Kultury Języka
Od lewej: prof. dr hab. Stanisław Dubisz, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, mgr Jolanta Niemyjska, mgr Paulina Atys

 

Zaproszenie do Płocka

                                            

 

Oddział w Płocku Towarzystwa Kultury Języka

oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki

Akademii Mazowieckiej w Płocku   

serdecznie zapraszają

na wykład

 

Prof. dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty

„Polska grzeczność językowa: wzory i praktyka”

7 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

Na wykład oraz do udziału w zaplanowanej dyskusji zapraszamy

do auli WNHI Akademii Mazowieckiej w Płocku (ul. Gałczyńskiego 28)

lub online.

Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt
(e-mail: a.grazul-luft@mazowiecka.edu.pl), w celu otrzymania linku do spotkania.

 

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Towarzystwa Kultury Języka (1996-2022), współzałożyciel Instytutu Polonistyki Stosowanej (UW) i jego dyrektor (2008-2013), współtwórca stacjonarnych studiów logopedycznych, prodziekan Wydziału Polonistyki UW (1998-2003, 2005-2008). Kierownik Zakładu Logopedii i Komunikacji Międzyludzkiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2002-2008), inicjator i organizator cyklu konferencji „Badania nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży” (1991-2008). Autor wielu językoznawczych i logopedycznych prac naukowych i popularnonaukowych. Opiekun naukowy ponad 200 prac magisterskich oraz promotor 23 rozpraw doktorskich w zakresie językoznawstwa i logopedii.   

 

zaproszenie

Szanowni Państwo,
zapraszam na posiedzenie warszawskiego oddziału TKJ 11 XII (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Referat  nt. "Słownik neologizmów polskich w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego" wygłoszą 

prof. Katarzyna Kłosińska ze wspólpracownikami z zespołu OJ:  dr Agatą Haciią, dr Barbarą Pędzich, dr. Jarosławem Łachnikiem.

 
                                                                                                        Z wyrazami szacunku  - Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

 

Konferencja

I Międzynarodowa i XVIII Ogólnopolska
Naukowa Konferencja Logopedyczna

„Wyzwania w logopedii – procesy diagnozowania i terapii”
Pamięci Profesor Haliny Mierzejewskiej


odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2023 roku w formie zdalnej
02.12.2023 (sobota) – sesja w języku polskim,
03.12.2023 (niedziela) – sesja w języku angielskim.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Sekcję logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka

 

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Pobierz informację o konferencji tutaj.

Pobierz program konferencji tutaj.


 

 

Nowa publikacja

Z przyjemnością informujemy, że w serii "Logopedia XXI wieku" w Wydawnictwie Harmonia Universalis ukazała się drukiem książka autorstwa

prof. Józefa Porayskiego-Pomsty

pt. Nasze dziecko mówi. Rozważania o rozwoju mowy dziecka.

Promocja książki została zaplanowana w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego na 4 marca 2023 roku.

Zapraszamy do lektury.

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...