Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Oddziały terenowe


Towarzystwo Kultury Języka

Sekcja Logopedyczna

Zarząd Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka:

Przewodniczący: dr Danuta Emiluta-Rozya

Wiceprzewodniczący: dr Marlena Kurowska

Sekretarz: dr Izabela Więcek-Poborczyk

Skarbnik: mgr Beata Ciecierska-Zajdel

Członkinie:

 • dr hab. Ewa Wolańska
 • dr Dorota Lipiec
 • dr Agnieszka Jedlińska
 • dr Joanna Zawadka

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: dr hab. Olga Jauer-Niworowska,

Członkinie:

 • mgr Paulina Atys
 • dr Katarzyna Ita Bieńkowska
 

Oddział TKJ w Płocku

Zarząd:

dr Agnieszka Grażul-Luft - prezes
dr Andrzej Kansy - wiceprezes
dr Aneta Dłutek – sekretarz
mgr Aneta Kamińska-Krysztofiak – skarbnik
dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk – członek

Komisja Rewizyjna:

dr hab. Michał Nowosielski, prof. uczelni – przewodniczący
mgr Anna Borkowska – sekretarz
mgr Aleksandra Iwańczuk

Sąd Koleżeński:

dr hab. Zofia Kuźniewska, prof. uczelni – przewodnicząca
mgr Michał Pankowski - sekretarz
mgr Elżbieta Chmura

 

Oddział TKJ w Grajewie

Zarząd:

Jarosław Konopka – Prezes Zarządu
Halina Muryjas-Rząsa – Wiceprezes Zarządu
Anna Bogumiła Jarząbek – Sekretarz Zarządu
Anna Glińska – Skarbnik Zarządu
Grzegorz Robert Curyło – Członek Zarządu
Andrzej Edward Grott – Członek Zarządu
Lucyna Bagińska – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Wioletta Skwiot  – Przewodnicząca Komisji
Renata Bernardeta Chilińska – Sekretarz Komisji
Małgorzata Marzanna Surowska – Członek Komisji
Członkowie:

 1. Anna Borkowska
 2. Katarzyna Konaszewska
 3. Alicja Rutkowska
 4. Małgorzata Surowska
 5. Grażyna Wykowska

Stan liczbowy Oddziału: 15 członków zwyczajnych.

 

Oddział TKJ w Dąbrowie Białostockiej

Odzdział w w Dąbrowie Białostockiej ....

 

Oddział TKJ w Siedlcach

ul. Młynarska 24 m. 81
08-110 Siedlce
 

Zarząd Oddziału

prezes: dr Renata Bryzek
wiceprezes: mgr Stefania Lipińska
sekretarz: mgr Janusz Karasek
skarbnik: mgr Maria Długołęcka-Pietrzak
członkowie:

 • mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
 • dr Marta Krakowiak

Komisja Rewizyjna Oddziału

przewodniczący: dr hab. prof. uczelni Andrzej Borkowski
sekretarz: mgr Adrianna Urban-Madziar
członek: mgr Lidia Kopeć

Sąd Koleżeński Oddziału

przewodniczący: mgr Maria Krasowska
członkowie:

 • dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz
 • mgr Renata Biardzka

 

 

Oddział TKJ w Łomży

ul. R. Dmowskiego 2 m. 30
18-400 Łomża

Zarząd:
prezes - prof. dr hab. Henryka Sędziak
wiceprezes - mgr Albina Chojak
sekretarz - dr Dorota Czyż
skarbnik - mgr Dorota Cybulska
członkowie
 • dr Krystyna Cukrowska
 • dr Małgorzata Frąckiewicz
 

Oddział TKJ w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Filologii Polskiej
15-420 Białystok
pl. Uniwersytecki 1
tel./fax 085 745-74-54

Skład Zarządu TKJ w Białymstoku na kadencję 2020-2022

Prezes: Prof. dr hab. Urszula Sokólska
Wiceprezes: dr Anetta Strawińska
Sekretarz: dr Małgorzata Andrejczyk
Skarbnik: dr Ewa Gorlewska
 

Członkowie:

 • Dr hab. Elżbieta Bogdanowicz,
 • Dr hab. Lilia Citko, prof. UwB,
 • Dr hab. Krzysztof Korotkich

Sąd Koleżeński:

 • Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
 • Dr  Sylwia Stokowska
 • Dr Urszula Andrejewicz

Komisja Rewizyjna:

 • Mgr Monika Sobolewska
 • Mgr Ewelina Sokalska
 • Dr Marta Wieremiejewicz

 

 

Oddział TKJ w Warszawie i sekcja gwaroznawcza

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Zarząd:

przewodnicząca: dr hab. prof. ucz. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
wiceprzewodnicząca: dr Ewelina Kwapień
sekretarz: mgr Bożena Kwas-Biała
skarbnik: dr. hab. Natalia Siudzińska

Członkowie

 • dr Monika Jabłońska
 • dr Leszek Marek  Krześniak
 • dr Małgorzata  Pietrzak
 • dr Maria  Przastek
 • mgr Marta Sobocińska.

Sekcja Gwaroznawcza

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Przewodnicząca
prof. dr hab. Barbara Falińska

Mowa dziecka


MOWA JAKO NARZĘDZIE DZIAŁANIA DZIECKA

Czy dzieci mają świadomość językową?

PYTANIE DOŚĆ DZIWNE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ. Ale jeżeli uświadomimy sobie niegdysiejsze poglądy uczonych na sposób nabywania przez dziecko języka (przez naśladownictwo), to może nie wyda się nam już takie.

więcej...

Mowa jako narzędzie działania dziecka

OD CZASU opublikowania prac takich autorów, jak M.A.K. Halliday i J. Bruner w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku niewielu jest badaczy mowy dziecka, którzy mają wątpliwości, że proces akwizycji mowy i jej rozwoju zależy przynajmniej w takim samym stopniu od czynników społecznych, jak i biologicznych

więcej...

O okresach rozwoju mowy dziecka

OPANOWYWANIE przez dziecko języka i mowy odbywa się stadialnie. Tezę tę sformułował na początku lat czterdziestych XX wieku wybitny językoznawca Roman Jakobson.

więcej...

O tak zwanych błędach językowych dzieci

DZIWNY TYTUŁ. Dlaczego już w tytule pojawia się sygnał, że błędy językowe, jakie pojawią się w wypowiedziach dzieci, nie są błędami stricte? Czy dzieci wobec tego mówią poprawnie, bezbłędnie?

więcej...