Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Repozytorium prac Towarzystwa


Towarzystwo Kultury Języka

Nowe publikacje

PRAC TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA
HALINA KARAŚ
GWARA BUGAJA NA POGÓRZU
 
.
 
 
DIALOG POKOLEŃ
BOGUSŁAW PRZEPIÓRA
OPOWIEŚCI I WIERSZE PISANE GWARĄ POGÓRZAŃSKĄ
 
 
.
 
 

Publikacje z serii "Przekraczanie granic"

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w monografiach wieloautorskich autorstwa językoznawców i literaturoznawców z kilku ośrodków naukowych w Polsce oraz nauczycieli polonistów pracujących w warszawskich szkołach:

2017 – „Przekraczanie granic języka”

2018 – „Literacki homo loquens”

2021 – „Od uwielbienia do wzgardy. O języku emocji w różnych typach dyskursu”

Wszystkie trzy publikacje stanowią pokłosie konferencji naukowych zorganizowanych przez Towarzystwo Kultury Języka wspólnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydziałem Polonistyki UW oraz Fundacją Języka Polskiego.

 Pobierz "Przekraczanie..."                         Pobierz "Literacki..."                          Pobierz "Od uwielbienia..."

Mowa dziecka


MOWA JAKO NARZĘDZIE DZIAŁANIA DZIECKA

Czy dzieci mają świadomość językową?

PYTANIE DOŚĆ DZIWNE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ. Ale jeżeli uświadomimy sobie niegdysiejsze poglądy uczonych na sposób nabywania przez dziecko języka (przez naśladownictwo), to może nie wyda się nam już takie.

więcej...

Mowa jako narzędzie działania dziecka

OD CZASU opublikowania prac takich autorów, jak M.A.K. Halliday i J. Bruner w połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku niewielu jest badaczy mowy dziecka, którzy mają wątpliwości, że proces akwizycji mowy i jej rozwoju zależy przynajmniej w takim samym stopniu od czynników społecznych, jak i biologicznych

więcej...

O okresach rozwoju mowy dziecka

OPANOWYWANIE przez dziecko języka i mowy odbywa się stadialnie. Tezę tę sformułował na początku lat czterdziestych XX wieku wybitny językoznawca Roman Jakobson.

więcej...

O tak zwanych błędach językowych dzieci

DZIWNY TYTUŁ. Dlaczego już w tytule pojawia się sygnał, że błędy językowe, jakie pojawią się w wypowiedziach dzieci, nie są błędami stricte? Czy dzieci wobec tego mówią poprawnie, bezbłędnie?

więcej...