Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Kontakt

Witamy na stronie głównej Towarzystwa Kultury Języka.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej.

Adres do korespondencji

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej (pok.09)

 
Adres

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 
Telefon

+48 22 5520881

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Sekretariat czynny w piątki godz. 11.00-13.00 (poza okresami ferii świątecznych i wakacji letnich)Prezes TKJ 

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

 
Telefon

+48 22 5520881

 

Sekretariat

Jolanta Niemyjska
 
Telefon

tel. +48 22 5520881

 

Organ Towarzystwa

Poradnik Językowy - miesięcznik

Redaktor naczelny
- prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Adres redakcji
00-189 Warszawa, 
ul. Inflancka 15/198
Dom Wydawniczy ELIPSA

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl 

e-mail:  poradnikjezykowy@uw.edu.pl

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...