Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Zaproszenie

Towarzystwo Kultury Języka  

Oddział w Płocku

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie

z dr hab. Katarzyną Kłosińską, prof. UW.

 

„Po słowie” to tytuł spotkania, podczas którego porozmawiamy o zjawiskach współczesnej polszczyzny. Słowo po słowie spróbujemy odkryć tajniki znaczeń wyrazów. Od słowa do słowa będziemy snuć refleksje na temat języka polityki, słownictwa młodzieżowego, agresji językowej i innych zagadnień bliskich użytkownikom języka polskiego.  

 

Spotkanie (online) odbędzie się 15 marca 2022 roku, o godz. 18.00. (nowy termin spotkania)

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt
(e-mail: agnieszka.grazul@gmail.com),

w celu otrzymania linku do spotkania.

Członkowie Oddziału TKJ w Płocku

 

Profesor Katarzyna Kłosińska, filolog polska, językoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego jest popularyzatorką kultury języka polskiego. Od 2011 roku współpracuje z Narodowym Centrum Kultury (była między innymi współinicjatorką kampanii społecznej „Ojczysty! Dodaj do ulubionych”).

Od 1999 roku jest członkinią, a od 2019 r. przewodniczącą Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W latach 1994–2003 współtworzyła cotygodniowe audycje w Polskim Radiu Bis. W 2004 roku rozpoczęła współpracę z Programem III Polskiego Radia; początkowo prowadziła audycję „Skąd się biorą słowa”, zaś od września 2005 do sierpnia 2020 roku kącik „Co w mowie piszczy?”. Jesienią 2020 r. dołączyła do zespołu Radia 357, w którym prowadzi cotygodniową audycję "Rozmówki polsko-kubańskie" oraz (wraz z dr Agatą Hącią) rozmowy o najnowszej polszczyźnie pt. "Słowa pod lupą".   

Od połowy 2018 r. prowadzi Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego (www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl), a od jesieni 2015 r.
– internetową poradnię językową PWN. 

Wybrane publikacje:

 • Język w mediach masowych (red. nauk. wraz z J. Bralczykiem), Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, 2000.
 • W kilku słowach: słownik frazeologiczny języka polskiego (wraz z A. Ciesielską), Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001.
 • Słownik przysłów, czyli Przysłownik: pochodzenie, znaczenie, zastosowanie, Warszawa: Świat Książki, 2004.
 • Skąd się biorą słowa, Warszawa: Świat Książki, 2005.
 • Słownik przysłów: przysłownik, Poznań: Publicat, 2011.
 • Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.
 • Co w mowie piszczy?, Poznań: Publicat, 2013.
 • Formy i normy, czyli Poprawna polszczyzna w praktyce (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 • Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości (red. nauk., wraz z R. Zimnym), Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2017.
 • Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów (współautor: 
  M. Rusinek), Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019.
 • Polszczyzna w dobie cyfryzacji (red. nauk. wraz z A. Hącią i P. Zbrógiem), Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2020.

 

Honorowi Patroni Oddziału w Płocku Towarzystwa Kultury Języka: