Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt.

"Dialog Pokoleń Słowa Ocalone Od Zapomnienia"

w dniach od 20 listopada do 15 grudnia 2018 r w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZAPROSZENIE

Towarzystwo Kultury Języka

Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego

serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy pt.

DIALOG POKOLEŃ

SLOWA OCALONE OD ZAPOMNIENIA

który odbędzie się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego we wtorek, 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00

Wernisaż jest częścią naukowego spotkania zorganizowanego z okazji zakończenia realizacji projektu „Dialog pokoleń 5”

Program spotkania

12.00 Wernisaż wystawy pt. Dialog pokoleń. Słowa ocalone od zapomnienia połączony z wręczeniem nagród za najlepsze zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny „Dialogu pokoleń”

13.00 – Obiad w Klubie Profesorskim UW

14.00 - Spacer historyczny po kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego

15.00 – Wykład prof. dra hab. Józefa Porayskiego-Pomsty pt. Co to znaczy mówić i pisać poprawnie? – sala nr 4 w gmachu Wydziału Polonistyki

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...