Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Zaproszenie na konferencję „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii

XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii"

organizowana przez

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z

Zakładem Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka

i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

oraz

Sekcją Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka

odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w formie zdalnej.

 

Cykliczne konferencje logopedyczne wpisują się w ponad czterdziestoletnią tradycję ośrodka warszawskiego. W tym roku zapraszamy do przesyłania wystąpień i propozycji warsztatów o następującej tematyce:

  • zaburzenia rozwojowe i nabyte mowy i języka u dzieci i młodzieży,
  • język i komunikacja w okresie późnej dorosłości – norma i patologia,
  • percepcja słuchowa jako podstawa kompetencji językowej i komunikacyjnej,
  • trudności w czytaniu i pisaniu jako przedmiot logopedii,
  • milczenie i mówienie nie tylko w kontekście niepłynności mówienia,
  • norma – odchylenie od normy – zaburzenie w kontekście wielojęzyczności,
  • zaburzenia komunikacji w ASD – objaw osiowy czy peryferyjny.


Chęć bezpłatnego udziału biernego w konferencji można zgłaszać do 30 listopada 2021 r., wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

https://forms.gle/mk4Di7j7GPaQVQXv7

Komitet Organizacyjny Konferencji

  • Prezes Towarzystwa Kultury Języka, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
  • Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, dr hab. Olga Jauer-Niworowska
  • Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Danuta Emiluta-Rozya

Program konferencji dostępny tutaj: program

Zachęcamy do udziału w konferencji!

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...