Motto

Welcome divider

„(...) polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” - Czesław Miłosz

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 8 listopada 2019 roku

Uchwała nr 3

w sprawie wyróżnienia projektu realizowanego przez Towarzystwo Kultury Języka  pod nazwą Dialog Pokoleń

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kultury Języka wyraża uznanie projektodawcom i głównym wykonawcom projektu Dialog Pokoleń, realizowanemu od 2014 roku w ramach ogólnego projektu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – paniom dr hab. prof. UW Elżbiecie Piotrowskiej-Wierzbickiej i prof. dr hab. Barbarze Falińskiej.

Realizacja projektu ma duże znaczenie  dla badania polszczyzny w Polsce północno-wschodniej (gwary północno-wschodniego Mazowsza, gwary Podlasia i Suwalszczyzny), a także dla zainteresowania młodego pokolenia tradycją, historią i kulturą tych ziem.

W projekcie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie około 20 szkół ponadpodstawowych, tj. około 200 uczniów i około 40 nauczycieli. Realizację projektu wspomagały starostwa powiatowe w: Grajewie,  Ostrowi Mazowieckiej,  Suwałkach, Sejnach, Sokołowie Podlaskim, Sokółce, wspierali też burmistrzowie miast: Augustowa, Dąbrowy Białostockiej, Ostrowi Mazowieckiej. Efektem realizacji projektu jest opracowanie 10 tomów „Dialog Pokoleń”  i organizacja wielu konferencji z udziałem nauczycieli i uczniów.

Znaczenie realizacji projektu ma znaczenie nie tylko naukowe, ale także społeczne i kulturowe. Jego realizacja poszerzyła wiedzę młodych ludzi o regionie, jego kulturze i języku, a przede wszystkim o mieszkańcach, często o bliskich krewnych i sąsiadach, co wpłynęło na podtrzymanie, a niekiedy na nawiązanie więzi międzypokoleniowych, wzbogaciło też wiedzę o języku i jego roli w tworzeniu więzi społecznych.

Członkowie Towarzystwa Kultury Języka na swoim Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2019 roku z uznaniem ocenili realizację projektu. Z uznaniem też ocenili działalność pani dr hab. prof. UW Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej – koordynatora projektu, i pani prof. dr hab. Barbary Falińskiej – opiekuna merytorycznego projektu, a także wyrażają podziękowania  władzom samorządowym wymienionych wyżej powiatów i miast oraz dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom za udział w projekcie.

O języku...


Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Menedżer

MENEDŻER PRZYSWOJONY, ALE CZY ZNANY? Rzeczownik o postaci menedżer, menadżer lub manager występuje w słownikach w dwu znaczeniach: 'impresario' i 'osoba zarządzająca', przy czym w drugim znaczeniu, które obecnie jest notowane jako podstawowe, pojawia się w polskich źródłach kodyfikacyjnych pod koniec drugiej połowy XX w.

więcej...

Minister i magister

MINISTER I MAGISTER. 'Tytuł częstokroć w starych autorach używany, znaczy doktora filozofii' podaje SL - obejmujący słownictwo końca XVIII i początku XIX w. - pod hasłem magister. Oprócz tego znaczenia znaleźć tu moż-na również inne: 'przełożony' (np. pocztmagister) oraz wynikające z przykładów 'dowódca wojskowy' (magister artylleryi), 'mistrz kapeli muzycznej' (kapelmajster).

więcej...

O lepszą jakość

O LEPSZĄ JAKOŚĆ PORADNICTWA JĘZYKOWEGO. Ponad dwadzieścia lat temu Magdalena Foland-Kugler rozpoczynała swój artykuł zdaniem: "Zainteresowanie sprawami poprawności języka wciąż wzrasta".

więcej...

Pani prezydent

PANI PREZYDENT CZY PREZYDENTKA? Żeńskie rzeczowniki osobowe, tożsame z odpowiednimi nazwami męskimi, bo przejęte właśnie z r.m., takie jak minister, premier szerzą się zwłaszcza od drugiej połowy XX w.

więcej...

Pomysł projektu

POMYSŁ PROJEKTU. Dobrze znany wszystkim użytkownikom polszczyzny wyraz projekt tradycyjnie pojawiał się w trzech znaczeniach: 'zamierzony plan działania, postępowania'; 'plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy'; 'wstępna wersja jakiegoś dokumentu'.

więcej...

Handout

HANDOUT. Od jakiegoś czasu na polonistycznych konferencjach językoznawczych często używa się - w mowie i piśmie słowa handout.

więcej...