ZARZĄD GŁÓWNY

Władze towarzystwa kultury języka w kadencji 2017-2020


Prezydium

prezes – prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

zastępca prezesa – prof. dr hab. Jolanta Chojak

e-mail: j.chojak@uw.edu.pl

zastępca prezesa – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

e-mail: st.dubisz@gmail.com

sekretarz – dr Marlena Kurowska

e-mail: marlena.kurowska@gmail.com

skarbnik – prof. dr hab. Zofia Zaron

e-mail: z.zaron@uw.edu.pl 

członek prezydium – prof. dr hab. Wanda Decyk-Zięba

e-mail: wdecyk@uw.edu.pl

członek prezydium – prof. dr hab. Halina Karaś

e-mail: h.karas@uw.edu.pl

członek prezydium – dr hab. Natalia Siudzińska

e-mail: natalia@theso.pl

 

 Członkowie Zarządu Głównego

 

Zastępcy członków Zarządu Głównego

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Maria Przastek-Samokowa

Członkowie – dr Monika Jabłońska, dr Marta Piasecka

 

Główny Sąd Koleżeński

Przewodnicząca – dr Małgorzata Frąckiewicz

Członkowie – mgr Paulina Atys, mgr Bożena Kwas-Biała

 

Sekretariat

Jolanta Niemyjska

Tel. 225520881

e-mail: j.niemyjska@uw.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/20

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej (pok.09)

 

Organ Towarzystwa

Poradnik Językowy – miesięcznik

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Stanisław Dubisz

 

Adres redakcji:

00-189 Warszawa, ul. Inflacka 15/198, Dom Wydawniczy „Elipsa”

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl

e-mail: poradnikjęzykowy@uw.edu.pl