ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes

Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
tel. (022) 55 20 881, 55 20 374
e-mail: j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

Zastępcy prezesa

Prof. dr hab. Jolanta Chojak

Dr Maria Przybysz-Piwko
e-mail: m.przybysz-piwko@uw.edu.pl

Sekretarz

Dr Marlena Kurowska

Skarbnik

Prof. dr hab. Zofia Zaron
e-mail: z.zaron@uw.edu.pl

Członkowie prezydium

Prof. dr hab. Halina Karaś
e-mail: h.karas@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Elżbieta Sękowska
e-mail: e.sekowska@uw.edu.pl

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. Urszula Sokólska
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
prof. dr hab. Henryka Sędziak
prof. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
prof. dr hab. Wioletta Machnicka
dr Wanda Decyk-Zięba
dr Natalia Siudzińska
dr Joanna Kuć
dr Jerzy Obara
dr Ewelina Kwapień
dr Dorota Czyż
dr Luiza Rzymowska
dr Adam Rychlik
mgr Małgorzata Pietrzak

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - mgr Marta Sobocińska
członkowie :
prof. dr hab. Krystyna Długosz-Kurczab
mgr Jakub Skrzek

Główny Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - mgr Paulina Atys
członkowie:
mgr Maria Tocka
mgr Bożena Kwas-Biała