Witamy na stronie głównej Towarzystwa Kultury Języka.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej.

Adres do korespondencji

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/20 Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej (pok.09), tel. +48 22 5520881; e-mail: towarzystwo.kultury.jezyka@gmail.com

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

sekretariat czynny w piątki godz. 11.00-13.00 (poza okresami ferii świątecznych i wakacji letnich)Prezes TKJ 
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
tel. +48 22 5520881
e - mail:j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

Sekretariat

Jolanta Niemyjska
tel. +48 22 5520881

e-mail jolantaniemyjska@uw.edu.pl

Organ Towarzystwa

Poradnik Językowy - miesięcznik

Redaktor naczelny
- prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Adres redakcji
00-189 Warszawa, 
ul. Inflancka 15/198
Dom Wydawniczy ELIPSA

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl 

e-mail:  poradnikjezykowy@uw.edu.pl