Witamy na stronie głównej Towarzystwa Kultury Języka.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej.

Adres do korespondencji:

Jolanta Niemyjska
Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Gmach Akademii Medycznej, I piętro
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (022) 55 22 400 (z faxem), 55 20 327 (pon. i pt. godz. 10.00-14.00)

Prezydium Zarządu Głównego:

Prezes TKJ
Dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. UW

tel. +48 22 5520881
e - mail:j.porayski-pomsta@uw.edu.pl

Organ Towarzystwa

Poradnik Językowy - miesięcznik

Redaktor naczelny
- prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Adres redakcji
00-189 Warszawa,
ul. Inflancka 15/198
Dom Wydawniczy ELIPSA

http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl

e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl