„PORADNIK JĘZYKOWY”

KOLEGIUM REDAKCYJNE RADA REDAKCYJNA HISTORIA PORADNIKA ZAWARTOŚĆ PISMA W LATACH 1901- 2000
NUMERY BIEŻĄCE INFORMACJE DLA AUTORÓW PRENUMERATA KONTAKT POWRÓT

KONTAKT

Redakcja „Poradnika Językowego”
ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa
tel. (22) 635 03 01, 22 635 17 85

e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl