CZŁONKOSTWO TKJ

Kto może zostać członkiem Towarzystwa

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i została przyjęta przez Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkowie biorą udział w zebraniach naukowych i mogą zgłaszać wnioski, opłacają składki, wybierają władze Towarzystwa, mają też czynne prawo wyborcze.

Członkiem wspierającym może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która jest zainteresowana działalnością Towarzystwa i zadeklaruje na jego rzecz poparcie finansowe. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

Natomiast członkostwo honorowe przysługuje osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, lecz jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

Deklarację członkowską można pobrać tutaj.

Konto bankowe

Towarzystwo Kultury Języka
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Numer konta: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Roczna składka członkowska: